جمعه, 10 بهمن 1393           English
منوی اصلي


اطلاع رسانی در پورتال در چه سطحی می باشد ؟آیا از خدمات الکترونیکی ( غیر حضوری) ارائه شده شرکت رضایت دارید؟ارسال راي نتایج

خدمات رفاهی و درمانی کارکنانچاپ...

 مراكز درماني طرف قرارداد در سطح استان قزوين   

اطلاعیه حق ویزیت پزشکان93

معرفی دندانپزشکی 16/10/93 dandan-pezeshki.pdf

لیست مراکز در مانی طرف قرارداد بیمه دانا  

منبع سایت مرکزی بیمه دانا

بيمارستانی

1 بيمارستان بوعلي سينا خيابان بوعلي بين چهار راه فردوسي و نادري 3332930-3  
2 بيمارستان پاستور بلوار آزادگان غياث آباد 3660661  
3 بيمارستان خيريه رحيميان شهر صنعتي البرز 2229701  
4 بيمارستان دهخدا خيابان فردوسي شمالي بالاترازميدان عدل 3342050  
5 بيمارستان شهيد رجائي خيابان پادگان بالاتر از چهار راه پادگان 3332817  
6 بيمارستان قدس كمربندي شهيد بهشتي نرسيده به هلال احمر 3334807-10  
7 بيمارستان كوثر خيابان طالقاني جنب توزيع برق قزوين 2236374-76  
8 بيمارستان مهرگان قزوين فردوسي شمالي   خصوصی
9 درمانگاه ابن سينا فردوسي جنوبي روبروي داروخانه اسعدي 2224866  
10 درمانگاه قائم (عج) سبزه ميدان جنب داروخانه شهيدي 2223219  
11 درمانگاه مينودر مينودر فلكه دهخدا ابتداي بلوار توحيد 3782033  
12 مركز جراحي پارس خيابان پادگان روبروي بيمارستان شهيد رجائي 3320057-8  
13 مركز جراحي محدود ولي عصر تاكستان خيابان امام خميني نرسيده به چهار راه غفاري 5231992  
14 مركزMRI قزوين چهار راه پادگان اول فلسطين غربي 3347544  
15 درمانگاه ابن سينا فردوسي جنوبي روبروي داروخانه اسعدي 2224866  
16 درمانگاه قائم (عج) سبزه ميدان جنب داروخانه شهيدي 2223219  
17 درمانگاه مينودر مينودر فلكه دهخدا ابتداي بلوار توحيد 3782033  
18 مركز جراحي پارس خيابان پادگان روبروي بيمارستان شهيد رجائي    
19 مركز جراحي محدود ولي عصر تاكستان خيابان امام خميني نرسيده به چهار راه غفاري 5231992  
20 مركزMRI قزوين چهار راه پادگان اول فلسطين غربي 3347544  

دارو خانه ها21 داروخانه خيام چهارراه خيام 3332107 +
22 داروخانه البرز شهر الوند -خيابان ده متري 2222470 روزانه
23 داروخانه اميني چهارراه فردوسي بوعلي ابتداي فردوسي جنوبي 2221535 روزانه
24 داروخانه پاستور چهارراه فردوسي 2232388 +
25 داروخانه پاشا چهارراه عدل جنب بستني وزار 3344449 روزانه
26 داروخانه دكتر اخوان شهرك مينودر 3782034 شبانه
27 دكتر اسلامي آبيك - سه راه احمدآباد 2823500 +
28 دكتر اقبال خ خيام شمالي - چهارراه عدل 3335300 +
29 دكتر بابايي خ فردوسي 2222306 +
30 دكتر پور هاشمي محمديه - خ امام حسين - پلاك 76 2566265 +
31 دكتر جعفري منش خيابان فردوسي ابتداي كوچه حمام پاك 2233511 روزانه
32 دكتر جليلوند آبيك - بلوار طالقاني - روبروي بانك ملت 2822291 +
33 دكتر دستجردي چهارراه پادگان - روبروي بانك صادرات 3324565 +
34 دكتر سر رشته داري خيابان فردوس شمالي ابتداي كوچه حمام پاك 3325145 روزانه
35 دكتر شيرودي خ فردوسي شمالي - جنب بيمارستان دهخدا 3347710 +
36 دكتر كرم عزيزي خ بوعلي - روبروي بيمارستان بوعلي- ساختمان سينا 2233973 +
37 دكتر گروه اي تاكستان - خ امام - مقابل شهرداري 5227880 +
38 دكتر مهران تاكستان - خ امام - مقابل شهرداري 5222924 +
39 دكتر نوذري خيابان دانشگاه كوچه 31 2-3680051 روزانه
40 شهيدي سبزه ميدان جنب بانك سپه 2222929 روزانه
41 صالح خ فردوسي جنوبي - پلاك 50 2224969 +
42 قانون خيابان بوعلي روبروي بيمارستان بوعلي 2226474 روزانه

آزمایشگاه ها1 آزمايشگاه البرز خيابان فردوسي روبروي كوچه حمام پاك 2232745  
2 آزمايشگاه بهار خيابان خيام شمالي جنب بانك ملي 3348217  
3 آزمايشگاه پارس فلكه سپه جنب داروخانه شفا 2559996  
4 آزمايشگاه دانش خ دانشگاه بين كوچه 25 و28 پلاك 278 3665666  
5 آزمايشگاه دكتر حاجي سيد جوادي ابتداي خيابان نادري شمالي 3338666  
6 آزمايشگاه رازي خيابان فردوسيپائين تراز چهارراه بوعلي 2220001  
7 آزمايشگاه سبحان خيابان خيام شمالي بالاتر از چهار راه عدل 3348901  
8 آزمايشگاه شفا خيابان هلال احمر 2221653  
9 آزمايشگاه نور آبيك بلوار امام خميني نبش خيابان شهيد حسامي 2824640  فیزیو تراپی 1 فيزيوتراپي آريا چهار راه خيام 2224110  
         
2 فيزيوتراپي ابن سينا خيابان هلال احمر 2226961  
         
3 فيزيوتراپي حكيم سبزه ميدان جنب عابر بانك سپه 2237745  
         
4 فيزيوتراپي فردوس خ فردوسي جنوبي داخل كوچه حمام پاك 2221446  تصویر برداری

1 راديولوژي خيام راديولو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژي خيابان خيام چهار راه شهرداري 2224769
         
2 راديولوژي دكتر آناهيتا مرامي راديولوژي خيابان فردوسي پائين تراز سه راه شهرداري ساختمان دكتر جامعي 2221609
         
3 راديولوژي دكتر غزنوي راديولوژي خيابان سعدي ساختمان پزشكان سعدي 2238676
         
4 راديولوژي دكتر قوام الدين قوامي راديو لوژي و سونوگرافي خيام شمالي نرسيده به خ فلسطين ساختمان تجاري كاج 3345630
         
5 راديولوژي عدل راديولوژي و سونوگرافي چهار راه عدل 3336336عینک و سمعک

1 عينك رضاپور خيابان فردوسي جنوبي 2223176  
         
2 عينك سازي موذني سه راه خيام خيابان بلاغي 2229395  
پزشکان و دندان پزشکان
1 اردشير شهبازي دندانپزشك خيام جنوبي بالاتر از كفش ملي كوچه اول 2220244
         
2 جمشيد جباري دندانپزشك سبزه ميدان جنب سينما ملت ساختمان آزادي 2228013
         
3 حبيب اله بهتوئي دندانپزشك سبزه ميدان ساختمان پزشكان آزادي 2226288
         
4 حسن نجاتيان دندانپزشك خيابان طالقاني نرسيده به سه راه خيام روبروي بانك صادرات 2223325
         
5 دكتر حبيب حسيني منسوب پزشك عمومي تاكستان -بلوار امام خميني 5227325
         
6 دكتر حميدرضا حاجي مير صادقي پزشك عمومي محمديه منطقه 4 بلوار امام حسين 2566566
         
7 دكتر زينب هاشمي پزشك عمومي انتهاي بلوار ميرداماد طبقه فوقاني داروخانه عابدي 3663943
         
8 دكتر سعيد بابائي پزشك عمومي آبيك خيابان طالقاني پاساژ وليعصر طبقه دوم 2826333
         
9 دكتر علي اكبر يزداني پزشك عمومي خيابان راه آهن طبقه فوقاني داروخانه فائزي 2552385
         
10 دكتر علي سيرجاني پزشك عمومي آبيك خيابان طالقاني - پاساژ محمدي طبقه فوقاني داروخانه كرم پور 2827477
         
11 دكتر علي طارميها پزشك عمومي سبزه ميدان -بن بست ميد جنب ساختمان پزشكان آزادي 2221381
         
12 دكتر عليرضا طارميها پزشك عمومي خيابان پاك ساختمان فردوسي جنوبي كوچه حمام دي 2233329
         
13 دكتر عليرضا معمار پور پزشك عمومي محمديه بلوار امام حسين پلاك 52 2562100
         
14 دكتر فخري خانبان پزشك عمومي محمديه بلوار امام حسين منطقه 4 2563664
         
15 دكتر قسمت محمد زاده پزشك عمومي خيابان شهيد چگيني ( حيدري ) 2221010
         
16 دكتر كاظم امان زاده پزشك عمومي خيابان فردوسي 2228481
         
17 دكتر مجيد رجبي پزشك عمومي انتهاي بلوار ميرداماد طبقه فوقاني داروخانه عابدي 3663943
         
18 دكتر محمد ابراهيم خزائي پزشك عمومي آبيك خيابان طالقاني بالاي داروخانه آبيك 2823991
         
19 دكتر محمد بخشنده پزشك عمومي بيدستان - خيابان امام ( 16متري ) انتهاي خيابان 2325410
         
20 دكتر محمد صادق بابايي پزشك عمومي خيابان پادگان -چهارراه فلسطين 3338690
         
21 دكتر منصور زينلي پزشك عمومي آبيك خيابان طالقاني بالاي داروخانه آبيك 2822358
         
22 دكتر مهرداد اسماعيلزاده ها پزشك عمومي منتخري قديم 2555590
         
23 رويا عطايي پزشك عمومي بيدستان خيابان 16 متري  
         
24 سعيد خشكباري دندانپزشك زيبا شهر - منطقه 4 خيابان امام حسين پلاك 112 2566566
         
25 سعيد سررشته داري دندانپزشك خيابان خيام شمالي نبش خيابان فلسطين 3322073
         
26 سيد حسين مجابي دندانپزشك سه راه خيام طبقه فوقاني كفش ملي 2233277
         
27 سيد مجتبي فائق دندانپزشك خيابان بوعلي بعد از چهارراه خيام ساختمان پزشكان سينا 3334380
         
28 شكوه السادات شيرازي دندانپزشك زيبا شهر - خيابان امام حسين پلاك 96 2564900
         
29 شهرام صفري دندانپزشك بوئين زهرا بلوار طالقاني ساختمان پزشكان 4224267
         
30 علي برهان دندانپزشك سبزه ميدان كوچه بانك سپه ساختمان پزشكان سجاد 2235599
         
31 علي تابش دندانپزشك ابتداي خيابان بابائي طبقه فوقاني مجد ولايت 3330626
         
32 غلامرضا رهبر دندانپزشك آبيك خيابان طالقاني پاساژ وليعصر طبقه فوقاني 2894009
         
33 فرهاد كاظم لو دندانپزشك تاكستان -خيابان امام كوچه 18 پلاك 3 5220017
         
34 ماريا پازگيلن دندانپزشك نادري جنوبي -كوچه ملاباشي پلاك 5 2226364
         
35 محسن جباري دندانپزشك خيابان نادري روبروي داروخانه دكتر كولجي 2229909
         
36 محمد رضا جلوخاني دندانپزشك بيدستان خيابان 16 متري  
         
37 محمد رفيعي دندانپزشك اول خيابان نادري -طبقه فوقاني قنادي لادن 2220694
         
38 محمدرضا اميني دندانپزشك ابتداي خيابان بابائي طبقه فوقاني مجد ولايت 3330626
         
39 محمود تنهائي دندانپزشك سبزه ميدان بن بست 2 پلاك 9 2220132
         
40 محمود صمدي دندانپزشك آبيك ساختمان پزشكان اديب خيابان طالقاني 2822423
         
41 مرجان بلبليان دندانپزشك خيابان بوعلي بعد از چهارراه خيام ساختمان پزشكان سينا 3334380
         
42 مهدي لاريجاني دندانپزشك خيام شمالي نبش كوچه 30 3337705
         
43 مهرانگيز شامي دندانپزشك خيابان خيام روبروي بانك صادرات 339320
         
44 مهرناز وكيل ها دندانپزشك شهر صنعتي البرز - انتهاي بلوار سهروردي  
 

 براي رويت مراكز درماني طرف قرارداد در ديگر استانهاي كشور روي عبارت ذيل كليك وسپس نام استان را انتخاب نمايند :
http://www.dana-insurance.com
درصورت وجود هرگونه سوالي در امورها باروسای خدمات اداری و ستاد با داخلي 220 آقاي سعيد بهادري تماس حاصل فرمائيد
تهيه كننده: مير عمادالدين موسوي
93/10/15


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین می باشد
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211